רקע

לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים הנדרשים לאדם להשתלבות בעבודה ולניהול קריירה בעולם עבודה דינאמי ומשתנה.שינויים אלו מחייבים את היחיד, בין השאר, לאמץ תפיסות של ניהול עצמי ולמידה מתמדת וגישות להתמודדות יצירתית ולהתמדה במצבי שינוי ועמימות, על מנת להישאר רלוונטי בעולם התעסוקה.

המודל פותח לאור הצורך לעדכן את הידע והכלים לאבחון ופיתוח כישורים בתכניות תעסוקה לפי מגמות השינוי בשוק העבודה. אנו מוצאים את המודל רלוונטי ביותר גם לזירות נוספות בתחום התעסוקה ובמשאבי האנוש.

בפיתוח המודל התבססנו על הסקירות העדכניות ביותר של הפורום הכלכלי העולמי (WEF), ארגון OECD, קרן החדשנות Nesta, המכון לחקר העתיד (IFTF), ו-PIAAC, וכן על סקירות מקומיות וראיונות עם מעסיקים, אנשי מקצוע ומשתתפים בתכניות תעסוקה שהשתלבו והתקדמו בשוק העבודה.

I PRO הוא מודל יישומי המשמש בפיתוח סדנאות ותכניות ליווי למשתתפים ובהכשרת אנשי מקצוע.

חזרה למודל

מבנה

מודל I PRO מורכב מששה אשכולות המכילים בתוכם את עיקר הכישורים והמיומנויות  הנדרשים מהיחיד בעולם העבודה המשתנה.

ההתבוננות על המודל מתחילה באשכול I AM שמכיל את ה”מאפשרים” – מניעים פנימיים, כוחות וגורמי שינוי הנחוצים על מנת לפעול ולהתפתח בעולם עבודה עתידי.

אשכול I CAN הוא אשכול-תשתית המציג את שלוש ה”שפות” באמצעותן היחיד מתקשר בעולם העבודה. בכל אינטראקציה והתנהלות תעסוקתית היחיד נדרש לפחות לאחת מה”שפות” הללו.

ארבעת האשכולות הנוספים מכילים את הכישורים הנחוצים בעולם העבודה המשתנה, שעל היחיד לאמץ, לפתח או לשמר, בהתאם לשאיפותיו התעסוקתיות.

ניתן להתייחס לכל אשכול ולכישורים המרכיבים אותו בנפרד, ועם זאת, ההתייחסות המומלצת לכישורים היא מודולרית ומגוונת: המבנה הרשתי של המודל מייצג את הקשר הדינמי בין רכיבי האשכולות השונים הנדרשים מהיחיד בעולם עבודה משתנה.

לדוגמא:  לכישורי המיתוג והשיווק העצמי באשכול I NET קשר הדוק עם היכולת לקרוא, לכתוב ולהציג נושא בעברית ובאנגלית באשכול I CAN.

חזרה למודל