מוטיבציה

מוטיבציה היא הדחף לפעול, כוח ההנעה אשר מעורר את התנהגות הפרט לעבר מטרה מסוימת. גישות העוסקות במוטיבציה בתעסוקה מדגישות את חשיבות הצורך להטבעת חותם והצורך במשמעות כמקורות מוטיבציוניים. בעולם העבודה המשתנה צרכים אלה מתעצמים עוד יותר ומשפיעים על תפיסתו של היחיד ועל אופן התנהלותו.

לאור השינויים והמעברים התכופים הצפויים בעבודתו של היחיד, ליכולת לזהות את גורמי המשמעות ולפעול על פיהם חשיבות רבה. החיפוש אחר משמעות וסיפוק בעבודה הוא כוח מניע לשינוי ותורם לנכונות להתנסויות חדשות ולמידה מתמדת.