יכולת להבין ולקבל החלטות מבוססות נתונים

מיומנות זו מתייחסת ליכולת לקרוא, להבין ולקבל החלטות שמבוססות על נתונים ומספרים.

בעולם של כמויות מידע אינסופיות, איסוף, הבנה, עיבוד והצגה של נתונים כמותיים, המובאים באופנים שונים כמו דוחות, טבלאות וגרפים, הופכים לחלק הכרחי בכל תפקיד ובכל תחום עיסוק.

מיומנות זו כוללת:

  • יכולת לגשת למידע ולנתונים כמותיים, לפרש, להשתמש ולהציג נתונים על מנת להתמודד עם הדרישות העולות ממגוון מצבים בחיי העבודה.
  • יכולת לפתור בעיות ולקבל החלטות המבוססות על עיבוד של נתונים כמותיים.

דוגמא

אהרון, עובד מחסן בחברת לוגיסטיקה, מקבל הזמנות עבודה של ציוד וחומרים מאתרי פעילות שונים של החברה, ומפיק דוחות נתוני מלאי ממוחשבים. על סמך דוחות אלו עליו לתכנן ולבצע הזמנות, וכן לדאוג לחידוש המלאי בצורה מאוזנת ורווחית אל מול מנהל הרכש.