I GROW

בעולם עבודה משתנה, תהליך הלמידה מתמשך לאורך החיים וכולל למידה במסגרות פורמליות לצד למידה עצמאית ממקורות מידע מגוונים וזמינים און-ליין. תהליך הלמידה נותן כלים לפיתוח אישי, משפר את היכולת להשתלב ולהתפתח בשוק התעסוקה ולעבור בין תחומי עניין ועיסוק.

הכישורים באשכול זה הם: