יכולת לרפלקציה אישית ולמידה מניסיון

למידה עצמית מתוך התנסות יכולה להתרחש  “בזמן אמת” תוך כדי הפעולה, או בדיעבד במתכונת של הפקת לקחים. כשקורה משהו מפתיע במהלך העבודה, כמו תוצאה לא רצויה או תגובה שלא צפינו,  אנו נדרשים להגיב למצב ולפעול “תוך כדי תנועה”. במצב זה, סדר הפעולות הרפלקטיבי כולל: העלאת השערות בזק “בזמן אמת”, בחירת תגובה רלוונטית והסקת מסקנות שישמשו אותנו באירועים דומים בעתיד.

למידה עצמית רפלקטיבית דורשת תשומת לב לא רק לאירועים ולתוצאות, אלא מודעות לרגשות, חוויות, פעולות ותגובות. תובנות אלה ישמשו להתמודדות אפקטיבית עם אירועים דומים בעתיד.

מיומנות זו כוללת:

  • הפקת לקחים בדיעבד במובן של זיהוי הגורמים שתרמו להצלחה או עיכבו אותה.
  • זיהוי חלקו של היחיד בקידום המשימה ו/או בעיכובה, לקיחת אחריות אישית ופעולה מתוך מיקוד שליטה פנימי ופרואקטיביות לשינוי המצב ולהשגת התוצאה הרצויה.

דוגמא

רחל מציעה שירותי בישול ביתי כעצמאית דרך אתר אינטרנט. כבר כמה חודשים יש לה לקוחה קבועה שמזמינה מדי שבוע אוכל לשבת. בשבוע האחרון לא הגיעה ההזמנה. רחל ניסתה להתקשר ללקוחה אך לא היה  מענה.  רחל התלבטה: “אולי קרה לה משהו?”; “אולי לא הייתה מרוצה בפעם האחרונה?”. בשבוע לאחר מכן התברר כי הלקוחה אכן נסעה מחוץ לעיר ולכן לא הזמינה. בעקבות זאת החליטה רחל ליזום פניה ללקוחות הקבועים ביום שלישי בערב עם בקשה לאשר את ההזמנה הקבועה. פניה זו, כך היא מקווה, תאפשר לה לקבל תמונת מצב שבועית ולהערך בהתאם.