יכולת לפעול בסביבה רב תרבותית

בעולם עבודה גלובלי, ובמציאות החברתית בישראל, עובדים צריכים להיות מסוגלים לפעול בכל סביבה שבה ימצאו. הם נדרשים להסתגל לנסיבות משתנות, לחוש ולהגיב להקשרים חדשים.
סביבת עבודה מגוונת, הופכת את המסוגלות והכשירות הרב-תרבותית למיומנות חשובה עבור כל עובד.  יותר ויותר ארגונים מתייחסים לגיוון כגורם המחולל חדשנות. הגיוון מתבטא בשונות על רקע תרבותי, שילוב של גילאים שונים, מיומנויות, תחומים מקצועיים ואופני עבודה וחשיבה.

מיומנות זו כוללת:

  • זיהוי חיבורים (יעדים משותפים, סדרי עדיפות, ערכים) שגוברים על הבדלים בין תרבותיים ומאפשרים לבנות מערכות יחסים ולעבוד יחדיו ביעילות
  • פעולה בסביבה תרבותית מגוונת תוך שמירה על הזהות העצמית יחד עם רגישות למאפיינים ולצרכים של האחרים.

דוגמא

נחמה, אשה חרדית, הגישה מועמדות לתפקיד בודקת תוכנה בחברת הי-טק באזור המרכז. בתהליך קבלתה לעבודה הובהר לה שבצוות עובדים נשים וגברים יחד. לנחמה היה חשוב לברר אילו התאמות ניתן לעשות בסביבת העבודה על מנת לאפשר לה להשתלב תוך שמירה על זהותה כאשה חרדית. לאחר בדיקה הדדית, והסכמה עקרונית על הנושאים החשובים לה, כמו דאגה לארוחה כשרה עבורה באירועים בהם היא נדרשת להשתתף, נחמה התחילה לעבוד בצוות.